მთავარი > პლასტიკური ქირურგია > რეკონსტრუქციული ქირურგია > დამწვრობის და ტრავმების შემდგომი ქირურგია
დამწვრობის და ტრავმების შემდგომი ქირურგია

ვასკულარიზებული ნაფლეთის გამოყენებით
კონსულტაცია

თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი