მთავარი > პლასტიკური ქირურგია > რეკონსტრუქციული ქირურგია > შარდ-სასქესო სისტემის ქირურგია
შარდ-სასქესო სისტემის ქირურგია

ჰიპოსპოდია, ფიმოზი, ქალიშვილობის აღდგენა, სასქესო ტუჩების კორექცია
კონსულტაცია

თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი