მთავარი > პლასტიკური ქირურგია > რეკონსტრუქციული ქირურგია > ფალოპლასტიკა
ფალოპლასტიკა

სასქესო ორგანოს შექმნა ან აღდგენა
კონსულტაცია

თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი