მთავარი > პლასტიკური ქირურგია > ესთეტიკური ქირურგია > აურიკულოპლასტიკა
აურიკულოპლასტიკა

ეს არის ოპერაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გამოვასწოროთ ყურის ნიჟარის ფორმა, შევცვალოთ მისი ზომა, ასევე აღვადგინოთ ყურის ნიჟარა მისი არარსებობის შემთხვევაში (იხილე რეკონსტრუქციული აურიკულოპლასტიკა). ყველაზე ხშირად გვხვდება გამოშვერილი ყურები (ყურებპარტყუნობა). გამოშვერილი ყურების გარდა არსებობს ყურის ნიჟარის სხვა სახის დეფექტებიც (ბიბილოების, ჭაღის და წინაჭაღის), რომლებიც საჭიროებენ კორექციის სხვადასხვა პროცედურებს. ოპერაციები ყურის ნიჟარაზე არ მოქმედებენ სმენაზე.
 ცნობილია, რომ გამოშვერილი ყურები ხშირად დაკომპლექსების მიზეზია როგორც ბავშვებში, ასევე მოზარდებშიც. პირველად ესთეთიკური აურიკულოპლასტიკა (გამოშვერილი ყურების კორექცია), 11 წლის ბავშვს გაუკეთა  ედვარდ ტალბოტ ელიმ 1880 წელს, ნიუ-იორკში (სურ 1).

სურ 1.ედვარდ ტალბორდ ელის ჩანახატი, გამოშვერილი ყურების კორექცია.

უმეტეს შემთხვევებში ყურების წინ გამოშვერა ხდება სიცოცხლის პირველ თვეებში. ხუთი წლის ასაკში ყურის ნიჯარები პრაქტიკულად სრულებიტ ცჰამოყალიბებულია და შეიძლება აურიკულოპლასტიკისგაკეთება. 

ულოპლასტიკის ჩვენებაა გამოშვერილი ყურის ნიჟარების არსებობა, ასევე ხშირი პათოლოგიაა განუვითარებელი წინაჭავლის (Aნტიჰელიხ) არსებობა, და ყურის ნიჟარის ფრაგმენტების სხვადასხვა სახის ესთეთიკური დეფორმაციების არსებობა. 

 
 
ოპერაცია კათდება ადგილიბრივი ან ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ, პაციენტის სურვილიდან გამომდინარე. 
ოპერაციის ხანგრზლივობაა 1 – 1.5 საათი ჩარევის ხასიათიდან გამომდინარე. 
გამოშვერილი ყურების კორექციის დროს განაკვეთი ტარდება ყურის უკანა ბუნებრის ნაკეცში და ოპერაციის შემდეგ პრაქტიკულად შეუმჩნველია. ოპერაციის დროს კეთდება ან ყურის ნიჟარის ხრტილის ნაწილის რეზექცია (ამოკვეთა), ან ხრტილზე კეთდება სპეციალური ნაკვეთები საფიქსაციო ნაკერების დადებით, რის შემდეგადაც ყურის ნიჟარა ფიქსირდება ყურის უკანა მიდამოზე. ბოლოს ხდება ზედმეტი კანის ამოკვეთა და კოსმეტიკური ნაკერის დადება.
   წინაჭავლის განუვითარებლობის შემთხვევაში, განაკვეთი ტარდება წინაჭავლის საპროექციო არეში, რის შემდეგადაც ხდება ხრტილზე ნაკვეტების გატარება და სპეციალური ნაკერების დადება, რომელტა მეშვეობითაც ხდება წინაჭავლის ჩამოყალიბება.  
ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ხდება სპეციალური კომპრესიული თეთრეულის დადება, რომელთა ტარება აუცილებელია 2-3 კვირის განმავლობაში.
პაციენტი ოპერაციის შემდეგ რამდენივე საათსი ეწერება ამბულატორიულ მკურნალობაზე.
ოპერაციიდან 2 დღის შემდეგ შესაძლებელია სამსახურში გასვლა.
ნალერების მოხსნა ხდება ოპერაციიდან 10-12 დღეს. ზოგ სემთხვევებში შესაძლებელია ყურის ნიჯარის კანის მგრძნობელობის დროებითი დაქვეითება ან შეცვლა. შეშუპება რჩება 2-3 კვირის განმავლობაში.
საბოლოო შედეგს ვრებულობთ ოპერაციიდან 2-3 თვეში.
ფიზიკური დატვირთვის სეზღუდვა არ ხდება. ნაწიბურები არ რჩება.

კონსულტაცია

თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი